Malugod po naming ipinaaalam na maari na po ninyong bayaran ang inyong bill ng kuryente sa alinmang District Office ng ZAMECO I mula Lunes hanggang Biyernes (maliban sa mga araw ng holiday), sa ganap na alas otso ng umaga hanggang alas singko ng hapon (8:00a.m. to 5:00p.m.) MARAMING SALAMAT PO

MAGANDANG BALITA

Department of Energy | Energy Regulatory Commission | National Electrification Administration | National Grid Corporation of the Philippines

ZAMECO I Announcements
ZAMECO I Power Interruptions
Notice of Public Hearing (SPARC)